Algemene voorwaarden Camping Fuussekaul

Hierna wordt verstaan onder het begrip huurverblijf: stacaravan, safaritent, luxe chalet, kampeerwagen, staanplaats en andere d.w.z. vergelijkbare door de campingondernemer aangeboden accommodaties. 

1. De verblijfsovereenkomst is geldig zodra het verhuurverblijf door de gast is gereserveerd, en door de accommodatieonderneming bevestigd.

De verblijfsovereenkomst is ook geldig wanneer de reservering van het (de) huurverblij(f)(ven) niet schriftelijk gebeurt. Een toezegging van de accommodatieonderneming is alleen bindend, wanneer deze schriftelijk per post of per e-mail gebeurt. Hierbij zijn de door eventuele boekingsplatformen verzonden bevestigingen/reserveringen/aanbiedingen even bindend als wanneer deze door de campingondernemer schriftelijk bevestigd worden.

2. In geval van niet-nakoming van de overeenkomst door de gast, heeft de accommodatieondernemer in principe recht op de volledige vergoeding van het overeengekomen bedrag.

De accomodatieondernemer zal zijn best doen om het (de) huurverblij(f)(ven) dat (die) door niet-nakomening van de overeenkomst vrijgekomen is (zijn), anderszins te verhuren. 

Mochten de huurverblijven die door niet-nakoming ongebruikt zijn, anderszins verhuurd worden, zullen de daaruit voortkomende opbrengsten verrekend worden. Worden de huurverblijven niet anderszins verhuurt, dan kan de accommodatieondernemer de overeengekomen vergoeding opeisen en de bespaarde kosten van de accomodatieondernemer volledig in mindering brengen.

Onze annuleringsvoorwaarden: 

De volledige mindering:

  • Bij annulering tot 60 dagen voor aankomst, 50% van de overeengekomen prijs
  • Bij latere annulering of niet komen opdagen, 100% van de overeengekomen prijs

De gereserveerde huurverblijven staan de gast op de dag van aankomst in de regel ter beschikking vanaf 15:00 uur. Op de vertrekdag dienen de huurverblijven voor 10:00 uur verlaten te zijn.

3. Door de verblijfsovereenkomst verwerft de gast geen aanspraak op de gereedheid van bepaalde huurverblijven. Mochten voor de gast die een verblijfsovereenkomst met de verblijfsplaats gesloten heeft, geen verhuurverblijven beschikbaar zijn, is de accommodatieonderneming verplicht om een vergelijkbare accommodatie voor de gast te vinden. 

4. De aankomst dient op de aankomstdag voor uiterlijk 18:00 uur te gebeuren. Indien dit niet mogelijk is, dient men de accommodatieonderneming hierover te informeren.

Afwijkende afspraken hierover, dienen schriftelijk te worden vastgelegd. 

Wanneer een gast niet voor de overeengekomen tijd op de aankomstdag gearriveerd is, kan de accommodatieonderneming het (de) gereserveerde huurverblij(f)(ven) anderszins verhuren.

5. De accommodatieonderneming mag bij het afsluiten van de verblijfsovereenkomst een betaling van 25% van het overeengekomen bedrag vragen. Deze dient binnen 14 dagen betaald te worden. Het restbedrag moet ten hoogste 6 weken voor de geboekte aankomstdag bij ons op de rekening staan. 

Uitzonderingen hierop moeten schriftelijk worden vastgelegd.

6. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de wettelijk geldende btw.

7. De prijzen van aanbiedingen online en op geprinte producten, zijn inclusief btw geldend op moment van drukken en uitgave.

Prijsveranderingen kunnen ook zonder voorafgaand bericht gebeuren bij boekingen langer dan een half jaar voor de aankomstdag.

8. De accommodatieonderneming behoudt zich het recht voor op ieder gewenst moment prijsveranderingen door te voeren.

9. Betaling van het bedrag van de verblijfsovereenkomst op rekening is slechts bij uitzonderlijke afspraak mogelijk. 

10. Rekeningen van de accommodatieonderneming dienen direct bij ontvangst te worden voldaan.

11. De bovengenoemde voorwaarden gelden voor zowel individuele reizen als groepsreizen.

12. De bovengenoemde voorwaarden gelden ook voor campinggasten. Hierbij is het begrip kamer te vervangen door het begrip staanplaats.  

Voor het laatst bewerkt op: november 2020

Luxemburgs recht is hier van toepassing. Druk-, weergave- en overdrachtsfouten zijn voorbehouden.

Scroll naar top